Lokaal Overleg Kinderopvang Gent

Het lokaal Overleg Kinderopvang is het overlegplatform voor alle kinderopvang op het Gentse grondgebied. 

Hier kan u volgende documenten raadplegen:

Rapport Aanbod voor baby's en peuters 2015.

Rapport Aanbod kinderopvang voor baby's en peuters 2016.

Samenstelling en werking LOK Gent.

Verslagen:

25 jan 2010 29 maart 2010 - 7 juni 2010 - 25 oktober 2010 - 13 december 2010 - 1 april 2011 - 16 mei 2011 - 12 maart 2012 - 7 mei 2012 - 17 april 2013 - 21 oktober 2013 - 27 januari 2014 - 17 juni 2014 - 4 november 2014

- 9 oktober 2015

- 9 september 2016

Adviezen Lok Gent:

Advies uitbreiding 2015 en bijlage.