KDV Tierlantuin

  
Aloïs Joosstraat 104
9000
Gent
09 225 59 70
09 225 98 31
kdv.tierlantuin@gent.be
Centrum

Tierlantuin is gelegen in een groene oase binnen een sociale woonwijk van de wijk Rabot.

Wie kan er bij ons terecht?
In het Kinderdagverblijf is er plaats voor 42 kinderen tussen 8 weken en 3 jaar. Kinderen van zowel buitenhuiswerkende, thuiswerkende, werkzoekende als studerende ouders kunnen iedere weekdag bij ons terecht van 7.00 tot 18.00 uur.

Onze werking in een notendop

 • Kwaliteitsvolle opvang:
  Een gemotiveerd team werkt met zowel baby’s, kruipers en peuters in dezelfde leefgroep waardoor kinderen langer in hun vertrouwde omgeving vertoeven en langer hun vaste begeleidster hebben.
  Er wordt rekening gehouden met het eigen ritme van elk kind en dit in overleg met de ouders. Naast een warme zorg en veel geborgenheid bieden we ook allerlei activiteiten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de kinderen.
 • Respect omgaan met diversiteit:
  Veel aandacht gaat naar het sociale aspect in de opvang. Zo vinden we het belangrijk dat kinderen spelenderwijs leren omgaan met verschillen in gewoonten, culturen, afkomst en gezinssamenstelling.
 • Actieve samenwerking met ouders:
  Samen met de ouders zorgen we ervoor dat kinderen zich goed voelen in Tierlantuin door wenmomenten te organiseren alvorens men start in de opvang. Naast een warm onthaal worden de ouders ook betrokken bij de werking door bijvoorbeeld samen te feesten, samen op stap te gaan of samen na te denken over de pedagogische werking in het Kinderdagverblijf.
 • Buurtwerking:
  Tierlantuin werkt samen met de buurtorganisaties om actief in te spelen op de noden en behoeften uit de buurt.
  We maken ons zichtbaar in de buurt door vaak te gaan wandelen in de buurt, boodschappen te doen in buurtwinkels en deel te nemen aan acties die georganiseerd worden samen met de buurtorganisaties.
 • Teamwerking:
  Het team is samengesteld uit 6 medewerkers en de leiding is in handen van 1 verantwoordelijke. Er is een grote diversiteit binnen het team. Zowel autochtone als allochtone begeleidsters staan elke dag klaar om de kinderen een leuke dag te bezorgen.
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag: 
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
07:00-18:00
gesloten
gesloten
Javascript is required to view this map.