KDV De Bijendans

  
Forelstraat 147
9000
Gent
09 218 03 00
kdv.debijendans@gent.be
Oost

De Bijendans, een opvang die kinderen als jonge onderzoekers benadert De Bijendans voorziet in 28 kindplaatsen en bestaat uit 2 verticale leefgroepen. De Bijendans is elke weekdag open van 7 tot 18 uur. Respect voor elk individueel kind is onze drijfveer. Dit wordt vertaald in ons Zigzagproject, een visie geïnspireerd op de pedagogiek van Malaguzzi. Wat een kind aangeeft en boeit, vormt de basis om onze werking verder te verdiepen en met de kinderen mee te groeien. Wij zijn er van overtuigd dat kinderen van elkaar leren en willen bewust die uitwisseling tussen kinderen stimuleren. Dit doen we door gericht na te denken over hoe wij kinderen van verschillende leeftijden kunnen betrekken bij de verschillende aspecten van onze werking. Onze begeleiders oefenen zich daarom permanent in het kijken en luisteren naar kinderen; het zien van wat kinderen ondernemen en spelen hier op in. Hun geloof in wat de kinderen kunnen, stelt de begeleiders in staat om kinderen zelf keuzes te laten maken. Wij gebruiken hierbij pedagogische documentatie, het vastleggen met foto- en beeldmateriaal, als ondersteunend hulpmiddel om een ‘levendig’ beeld van onze kinderopvang te geven. Hierbij is een goede samenwerking met ouders onontbeerlijk. Wij nodigen ouders actief uit om over het pedagogisch aspect met de begeleiders mee te denken. Ruimte en materiaal nemen een belangrijke plaats binnen onze werking in. Wij passen onze inrichting en ons aanbod permanent aan op basis van wat kinderen aangeven. Wij streven er naar dat elke ouder dan ook het verhaal van zijn kind in de opvang terug vindt. Ons streefdoel binnen het luik spelmateriaal is dat elk kind er een gevarieerd aanbod aan ervaringen kan opdoen. Wij werken met materiaal dat de fantasie, vindingrijkheid en diverse zintuigen van kinderen prikkelt en dat op verschillende manieren kan gebruikt worden. Hierdoor kan elk kind zelf beslissen wat het met het materiaal doet.

Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag: 
Vrijdag:
Zaterdag:
Zondag:
7-18 u
7-18 u
7-18 u
7-18 u
7-18 u
/
/
Javascript is required to view this map.